Contact

0654260714

Laat je project in beweging brengen!

We organiseren, begeleiden en ondersteunen partnerschappen voor duurzame doelen.

Geef je samenwerkingsverband een innovatieve impuls 

Training & Opleiding

Investeer in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je leert op een verrassende en levendige manier over o.a. systemisch waarnemen, samenwerking en netwerkleiderschap. Bekijk de Agenda voor de activiteiten.

Procesbegeleiding

We begeleiden projecten vanuit een onafhankelijke rol. Daarbij bieden we expertise en een breed pallet aan ervaring. Samenwerking is gebaat bij een onpartijdige, maar betrokken begeleiding. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Onderzoek & Advies

Je weet graag wat er leeft en speelt bij betrokkenen. Wil je meer inzicht in de voortgang, innovatiekracht en kansen binnen je project? Neem contact op over de scans en onderzoeksmethoden als je wilt weten waar je staat.

Methoden & producten

We ontwikkelen eigen werkvormen en materiaal. Heb je de Innovatiescan al gedaan? Of volg een OSIRIS trainingsdag voor een innovatieve boost van je project. Kijk verder bij Aanbod en Agenda voor onze programma's.

"De keus i.o.m. met TSIF in zee te gaan bij het vormen van Wijkdeal De Wijert, bleek een uitstekende te zijn. Die keuze kon ik makkelijk maken na eerder opgedane ervaringen in de Rivierenbuurt om tot een wijkvisie te komen. Resultaat was dat we een gemeentelijke primeur hadden, bewoners presenteerden in de gemeenteraad hun eigen, met gemeente afgestemde, wijkvisie. Ook bij de totstandkoming van de Wijkdeal werd de inhoudelijke methodiek van Co-Creatie moeiteloos gekoppeld aan kaartwerk, overzichtsborden, presentaties en film. Door ook daadwerkelijk met alle betrokkenen een relatie op te bouwen is er een community ontstaan waar vertrouwen elkaar voorop staat, los van rollen en taken. Geen project maar een duurzame structuur. TSI Foundation is een zeer kundig moderator en geweldige samenwerkingspartner. De mensen van TSI hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en wens om processen passend te maken voor de omgeving en mensen waarin en waarmee we werken. Samenwerken op basis van gelijkheid en met behoud van de eigen verantwoordelijkheid is een blijvend instrument in mijn gereedschapkistje geworden."

Eric Mooi - Gebiedsmanager Gemeente Groningen

"Het team van TSIF heeft ons goed geholpen bij het opzetten van een innovatief burgerbegrotingstraject. Hun kennis en ervaring hebben sterk bijgedragen aan het succes van het project."

Joris Zevenbergen - Programma manager Gemeente Amsterdam

"We hebben TSIF leren kennen als een zeer betrouwbare en verdiepende partner bij onze projecten. De eerste ervaring was bij het voorbereiden en uitvoeren van focusgroepen binnen het programma Seker en Sûn. Er was sprake van een complexe vraag die bovendien in een hele gemêleerd gezelschap werd gesteld. De medewerkers van TSIF begrepen het belang en de noodzaak van diepgang, ontwikkelden een goed concept en bleken bij de uitvoering de verbindende schakel, die aanwezigen en partijen bij elkaar bracht en een omgeving creëerden om zich echt uit te spreken. In coronatijd deden we binnen het project Vitale Regio een vergelijkbare ervaring op, maar dan in een digitale setting. Ook hier bleek TSIF een prima partner."

Klaus Boonstra - Coördinator Academische Werkplaats | Publieke gezondheid Noord Nederland

Eindeloos aan het overleggen?

Krachten bundelen en de vaart pakken

Vaak is het maandelijkse overleg de enige voortgang in een project. Wij pakken dat anders aan en zorgen voor  impactvolle ontmoeting zodat daarna de focus verschuift naar doen! Behaal resultaat, bespaar budget en ga verder op nieuwe energie. Bekijk hier welke methoden we hebben ontwikkeld.

Zo herken je TSI

Waarom het werkt:

TSI foundation staat voor Transformatieve Sociale Innovatie. In de afgelopen 11 jaar hebben we onze methodiek verfijnd. Over de jaren heen zijn dit de stabiele pijlers die het verschil hebben gemaakt:

Systemische aanpak

Als je de onderliggende dynamiek beter herkent, kun je de kwaliteit van het systeem beter benutten. In het proces leer je systemisch waarnemen, met oog voor de onderstroom, beïnvloedingsgebieden, rollen en posities,

Bezieling

Jij werkt graag samen met mensen met bezieling en betrokkenheid om verandering mogelijk te maken. Dat is onze basishouding ook: we zien of vinden altijd kansen en mogelijkheden.

Gelijk speelveld creëren

Creëer met je team situaties waarin een gelijke mate van zeggenschap en inbreng geldt. Iedereen doet ertoe en elke bijdrage is belangrijk.

Verbondenheid

De wereld heeft verbinding nodig (want polarisatie is er al genoeg) en duurzame doelen kun je nooit in je eentje bereiken; werken aan een gezamenlijk doel vereist onderlinge verbondenheid.

Wij nemen spel serieus

Wat je spelenderwijs ontdekt beklijft.

Zelf aan de slag ?

Ontdek de mogelijkheden van OSIRIS